Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Skogsnäringens Forskningsagenda 4.0 har lanserats

Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef på Stora Enso. Foto: Simon Matthis
Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef på Stora Enso. Foto: Simon Matthis
Per Embertsén, forskningschef på SCA. Foto: Simon Matthis
Per Embertsén, forskningschef på SCA. Foto: Simon Matthis
Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs. Foto: Simon Matthis
Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs. Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jan 2018

Skogsindustrierna lanserade igår skogsnäringens nya forskningsagenda. Det gjordes i Stockholm i samband med en konferens där representanter från alla de stora skogsindustrikoncernerna i Sverige närvarade.

Skogsnäringens betydelse för Sverige och forskningens roll för att utveckla den svenska skogsnäringen var temat för konferensen.

Skogsnäringens forskningsagenda är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Agendan är framtagen tillsammans med skogsnäringen och forskarsamhället. Totalt har ett hundratal personer bidragit aktivt genom workshops, referensgrupper och enkäter.

Företagens representanter berättade ovanligt öppenhjärtigt för att gälla den egna forskningen om sina forskningsstrategier. En återkommande åsikt var att forskning sker i samarbete med andra, vilket väl i dag närmast låter som en tautologi med tanke på den allt viktigare betydelsen av Big Data, som ju går ut på att bearbeta och ta hänsyn till så mycket extern data som möjligt.

– När man jobbar med innovation sker det aldrig i isolation, utan tillsammans med start-up, institutioner och läroverk, sade Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef på Stora Enso.

De andra talarna levererade olika varianter på den ståndpunkten. Alla samarbetsformer är inte likvärdiga. SCA:s Per Embertsén sade:

– Vi försöker mer gå ifrån de stora klustren och arbeta mer bilateralt med forskare, dels för att vi kan påverka mer och dels för att vi kan snabba på processen. I stora EU-projekt tar det som regel 4-5 innan något händer.

Per Embertsén betonade också att drivkraften måste komma från marknaden.

– Det får inte vara forskning för forskningens egen skull.
Magnus Wikström, teknisk direktör på BillerudKorsnäs, sade att deras forskning och innovation nästan alltid sker i samarbete med varumärkesägare eller kunder.

– Det blir också mer och mer systemlösningar, sade han och tog som exempel upp en lösning som de tagit fram i samarbete med maskintillverkaren Bosch.

Han slog även ett slag för teknologiplattformar, vilka kan kretsa kring mikrofibrillär cellulosa, barriärer eller inbäddade funktioner.

Enligt Magnus Wikström har den traditionella forskningmodellen, där man först forskar kring något och sedan skalar upp det, gett vika för en ny modell åtminstone inom BillerudKorsnäs där utveckling och lansering sker parallellt.

Läs mer om forskningsseminariet i nästa nummer av Nordisk Papper & Massa.

Annons