Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Sverige och Finland ska agera i tandem inom skogsindustrin

T.v. Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister, och Jari Leppä, Finlands jordbruks- och skogsminister. Foto: Simon Matthis
T.v. Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister, och Jari Leppä, Finlands jordbruks- och skogsminister. Foto: Simon Matthis
Tuula Teeri, tillträdande vd på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Foto: Simon Matthis
Tuula Teeri, tillträdande vd på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Foto: Simon Matthis
Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister, och moderator Maria Wetterstrand, t.h. Foto: Simon Matthis
Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister, och moderator Maria Wetterstrand, t.h. Foto: Simon Matthis
Tomas Lundmark, ordförande för Skogsavdelningen på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSL). Foto: Simon Matthis
Tomas Lundmark, ordförande för Skogsavdelningen på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSL). Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 12 jan 2018

Ingen kan väl ha missat att Finland firat 100 år som självständig nation i år. Sveriges gåva till grannlandet på hundraårsdagen var något mer än bara en symbolisk gest. Det är ett bilateralt samarbete med en budget på 25 miljoner kronor, ”Tandem for forest values”, kring skoglig och skogsindustriell forskning som kan gagna Sverige lika mycket som Finland.

”Gåvan” överlämnades av HM Konung Carl XVI Gustaf i samband med ett besök i Helsingfors tidigare i år.   ”Tandem for forest values” är ett initiativ från Kulturfonden för Sverige och Finland och beskrivs som ”ett första steg för ett mer omfattande bilateralt samarbete kring skoglig och skogsindustriell forskning”. Under en presskonferens i Stockholm tidigare i höst presenterades initiativet mer i detalj.

– Vad ger man en hundraåring som redan har allt? En rejäl skjuts framåt, sade Lisa Sannerby Forsses, preses på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, som öppnade mötet.

Startskottet för kraftfullt samarbete

Chris Heister, vice ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland, berättade att hon och hennes kollegor i Kulturfonden började skissa på initiativet redan sommaren 2015.

– Vi [Finland och Sverige] har idag inte så mycket samarbete som jag trodde och ibland får jag intrycket av att vi konkurrerar. Jag tycker vi måste lägga det bakom oss nu. Vi behöver agera mycket mer tillsammans, i tandem. Jag hoppas det här blir startskottet för ett mycket kraftfullt samarbete, som fördjupar och stärker ekonomin på det här området.

– Det är som ett äktenskap då båda länderna är delaktiga. Då är man också beredd att öppna plånboken lite mer, skämtade Chris Heister.

12 post-doc-tjänster

Konkret innebär samarbetet att ett projektkontor etableras. Till det knyts 12 post-doc-tjänster från båda länderna. Forskningen ska ha skoglig inriktning och forskare måste tillbringa minst 6 månader av sammanlagt två år i det andra landet. Initiativet får en budget på 25 miljoner kronor.

Som ett tecken på vilket stor betydelse samarbetet tillmäts närvarade flera dignitärer, bland annat HM Konung Carl XVI Gustaf, Sven-Erik Bucht, Sveriges landsbygdsminister och Jari Leppä, Finlands jord- och skogsbruksminister.

Rörande överens

Båda ministrarna tycktes rörande överens om det mesta och poängterade vilken nytta de kan ha genom att agera gemensamt inom EU, där man i många länder har en mycket annorlunda syn på skogen än här.

– Vi är små länder men samtidigt gröna jättar, sade Sven-Erik Bucht och Jari Leppä fyllde i:

– Små länder kan inte vara bäst i allt, men i det här kan vi det.

Hörnstenar i ekonomin

Skogsbruket och skogsindustrin utgör hörnstenar i båda ländernas ekonomier. Tillsammans har Sverige och Finland mindre än två procent av världens skogstillgångar men svarar ändå för närmare 10 procent av produktionen av världens skogsrelaterade produkter. Jari Lappi påpekade att många länder i Europa knappt har någon skog.

– Men vi är beroende av hur man i Europa ser på skogen. Här kan vi agera gemensamt genom att sprida kunskap, sade han som talade sig varm för ett annat förslag som framförts tidigare under dagen, nämligen etablerandet av en europeisk skogsakademi.

Systemtänk viktigt

Tomas Lundmark, ordförande för Skogsavdelningen på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSL) där mötet ägde rum, berättade om tillkomsten av KSL och Sveriges första skogsbruksplan.

– Då var skälen uppenbara. Det handlade om att utveckla våra naturresurser för att resa Sverige ur fattigdomen.

– Det fanns redan då en väldigt tydlig systemtanke: att ha en hög, jämn och uthållig produktion av råvara, framhöll Tomas Lundmark som gärna ser att det nya samarbetet också präglas av systemtänk.

– Man ska tänka i system och samhällsnytta, sade han.

 
Korta fakta om ”Tandem for forest values”

- Forskningsprojekt med totalt tolv forskningstjänster

- Finansiering: Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse, Kungliga skogs- och lantbruksakademien samt Sveriges regering.  

- Total budget: 25 miljoner kronor

 

Text: Simon Matthis

 

 

Annons