Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Fler skogsfåglar och mer naturhänsyn

Stjärtmesen är en av de arter som ökat i antal under de senaste åren. Under vintern håller stjärtmesen ihop i familjegrupper och besöker ibland fågelborden. Foto: Södra
Stjärtmesen är en av de arter som ökat i antal under de senaste åren. Under vintern håller stjärtmesen ihop i familjegrupper och besöker ibland fågelborden. Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jan 2018

Enligt en studie från Lunds universitet har antalet fåglar blivit fler i de svenska skogarna de senaste 20 åren. Av 58 skogslevande fågelarter har 33 ökat, 6 minskat och 19 är kvar på samma nivå. Södra ser en koppling till att skogsbrukets naturhänsyn ökat i form av fler träd som lämnas för den biologiska mångfalden, ökad andel lövskog och fler högstubbar.

De senaste 20 åren har Ett omfattande arbete med naturvård gynnar bland annat skogens fågelliv. Enligt en undersökning från Lunds universitet har fåglarna blivit fler i de svenska skogarna under samma tidsperiod. Av 58 skogslevande fågelarter har 33 ökat, 6 minskat och 19 är kvar på samma nivå.

– Detta är två led som tillsammans visar på en väldigt positiv utveckling. Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv, säger Therese Lindström, ekolog på Södra.

Studien pekar även på att arealen lövträd och gammal skog har ökat. Enligt Riksskogstaxeringen har andelen lövträd i södra Sverige ökat med 120 miljoner fler träd på 25 år, något som också främjar skogens fåglar.

 

 

Annons