Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Norras nya datortomograf i drift på Sävars såg

Foto: Norra
Foto: Norra
Publicerad av
Simon Matthis - 29 jan 2018

Den första stocken har nu rullat genom Sveriges modernaste såglinje i Sävar såg, och i Kåge står snart en ny torkpark redo. Norra har installerat ny teknik i båda sågverken för att kunna producera över en halv miljon kubikmeter sågade trävaror per år.  

I början av januari åkte den första stocken genom den nya datortomografen (CT Log) på Sävar såg. Installationen gick som planerat och nu återstår justering av tekniken för att stockens kvalitetsegenskaper ska kunna utnyttjas optimalt.

– Driftsättningen har gått enligt plan och vi har testat alla funktioner och räknar med att börja köra skarpt under vecka fem, säger Johan Oja, teknisk chef på Norra, i ett pressmeddelande.

Den gemensamma nämnaren för Norras investeringar är att råvaran ska utnyttjas maximalt. Under 2017 byggdes därför en ny såglinje i Sävar med ett helt nytt upplägg av en bandsåglinje. I Kåge byggdes den befintliga såglinjen om och så kallad splineoptimering infördes för att höja värdeutbytet.

Även 2018 års investeringar kommer att höja sågverkens kapacitet och fortsätta optimera utbytet från varje stock.

När datortomografen är i funktion är planen att byta ut den sista bandsågsgruppen i såglinjen. En höghastighetsbandsåg (HPS, från SöderhamnEriksson/USNR) kommer därför att installeras under juli månad. Såglinjens ökade produktionsflöde gör att Norra även investerar i ytterligare en ströläggare från C Gunnarssons Verkstad.

För att klara en produktionsökning till cirka 270 000 kubikmeter har dessutom en virkestork (TC-tork) från Valutec köpts in. Totalt investeras cirka 70 miljoner kronor i Sävar.

Även i Kåge ska en ny virkestork från Valutec installeras. Total investering i Kåge blir 30 miljoner kronor.

– För Kåges del handlar investeringen om att höja sågens kapacitet något men framförallt får vi bättre och mer energieffektiv torkning. Vi räknar med att spara tio procents värmeenergi på det här köpet, säger Johan Oja.

Annons