Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

SD vill inskränka miljöorganisationers rätt till rättslig prövning i skogsfrågor

Publicerad av
Simon Matthis - 29 jan 2018

Sverigedemokraterna tycker inte att miljöorganisationer ska ges möjlighet till rättslig prövning av beslut som rör normala skogsbruksåtgärder. Det skriver Runar Filper (SD) i en skriftlig fråga till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) som Aktuell Hållbarhet tagit del av.

Bakgrunden till frågan är den utredning av skogsvårdslagstiftningen som regeringen tillsatte i slutet av 2015. Den går bland annat ut på att ta reda på vem som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen.

Enligt Århuskonventionen som Sverige är ansluten till har allmänheten och miljöorganisationer rätt att delta i större beslutsprocesser samt tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Sverigedemokraten Runar Filper tror att om det införs nya bestämmelser som medför möjlighet till överklaganden enligt skogsvårdslagen öppnar det för att normala skogsbruksåtgärder kan bli föremål för rättslig prövning.

Det kan enligt Runar Filper leda till juridisk aktivism från miljöorganisationer.

Källa: Aktuell Hållbarhet