Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Sveaskog sålde 13 800 hektar skog 2017

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2018

Sveaskog genomförde 52 affärer på sammanlagt 13 800 hektar inom ramen för markförsäljningsprogrammet år 2017. Affärerna gav en intäkt på 190 miljoner kronor.

- Resultatet år 2017 överträffade våra förväntningar, mycket tack vare att vi i några större affärer lyckades hitta flera intresserade köpare. Huvuddelen av utbudet har legat i de västliga delarna av Norrlands inland, säger Viveka Beckeman, chef Stab Juridik och fastigheter på Sveaskog, i ett pressmeddelande.

Prisutvecklingen på skogsfastigheter under år 2017 har varit stabil i norra Sverige med en tendens till ökade priser efter några år med vikande trend. I mellersta och södra Sverige har en positiv utveckling av fastighetspriserna märkts av. Priset per skogskubikmeter var cirka 100 procent högre i södra Sverige än i norra Sverige.

 

- Detta motiveras inte av virkespriser eller skogens produktionsförmåga utan påverkas mer av begränsat lokalt utbud i relation till intresset från köpstarka grupper att investera i skogsegendomar. Det blir intressant att se prisutvecklingen för skogsfastigheter under 2018 inom storstadsnära områden. Den prisnedgång som sker för bostadspriserna kan ha en viss smittoeffekt, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig i norra Sverige.

 

Riksdagen beslutade att Sveaskog med start år 2002 ska avyttra tio procent av sitt skogsinnehav för att stärka enskilt skogsbruk. I och med försäljningen år 2017 har Sveaskog nu sålt 8,35 procent av sitt markinnehav.

 

Under mars månad startar försäljningen av 2018 års utbud.

Annons