Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Skogindustrin maktlös över elnätsavgifterna

Foto: Nixdorf/Wikimedia Commons
Foto: Nixdorf/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 30 jan 2018

De höga elnätsavgifterna upprör Skogsindustrierna. Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna, säger i ett pressmeddelande:

– Det råder elnätsmonopol i Sverige. Skogsindustrin, som är den industri som betalar mest nätavgifter i Sverige, upplever att vi inte har någon som helst påverkan på nätavgifternas storlek. Vi upplever också att elnätsföretagen tillåts ta ut övervinster och det måste det bli ett stopp på.

Hon hoppas ändå att en förändring är på gång.

Häromdagen har SKGS, basindustrins samverkansorganisation i elfrågor, lämnat in sitt svar på regeringens remiss av Energimarknadsinspektions förslag på hur regelverken kring elnätsavgifterna kan skärpas från och med år 2020. Regeringens utgångspunkt för regleringen är att säkerställa att kunderna, den svagare parten, betalar skäliga avgifter.

– Vi tycker att det mesta i Energimarknadsinspektions förslag är mycket bra. Genomförs förslagen kommer elkundernas behov få en större tyngd och avgifterna bör bli mer rimliga. Vi vill ha balans och transparens i systemet. Som kund måste du kunna förstå hur nätavgiften har räknats ut. Det gör du inte idag, säger Anna Holmberg.

Balans mellan kund och leverantör efterfrågades, enligt Skogsindustrierna, även av energiminister Ibrahim Baylan när han tog emot Energimarknadsinspektionens förslag.

Regeringen förväntas lägga fram förslag på nya regler för utformning av elnätsföretagens avgifter före den 30 mars i år.

Annons