Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Paper Province får anslag från Vinnova

Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2018

Paper Province har beviljats en halv miljon kronor ifrån Vinnova för att öka kunskapen i klustret om hur man kan arbeta för att nå FNs globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Pengarna ska användas för att utveckla en strategi för hur målen kan integreras i klustrets verksamhet och genom fördjupat samarbete med ett antal företag få bättre förståelse för hur klustret kan hjälpa dem öka sin konkurrenskraft genom hållbarhetsarbete.

Paul Nemes, vice vd på Paper Province, leder arbetet. Han vill se en ökning av hållbarhetskompetensen både internt i klusterorganisationen och i medlemsföretagen, men också att alla jobbar mer konkret mot de globala hållbarhetsmålen.

– Ytterst vill jag att det här ska resultera i att vi skapar tillväxt genom hållbarhet, säger Paul Nemes till Paper Province.