Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Södra höjer priset på massaved och talltimmer

Foto: Södra
Foto: Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2018

Södra höjer inköpspriset för massaved och talltimmer. Efterfrågan på både barr- och lövmassaved är hög samtidigt som även marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara stark.

För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset på talltimmer med 30 kr/kubikmeter fast mått under bark (mᶾfub) och inför en kontrakteringspremie på 25 kr/mᶾfub för barr- och lövmassaved. Prisförändringarna gäller från och med den 1 februari 2018.