Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

MoRe och Eurocon i samarbete om kartering

Publicerad av
Simon Matthis - 01 feb 2018

Eurocon och MoRe Research har inlett ett samarbete där MoRe utför provtagning, flödesmätning och analys av svavelinnehållet i massafabrikernas svaggaser medan Eurocon konstruerar system för uppsamling och destruering av dessa. För bruken ska projektet leda till en komplett och enklare projektprocess.

Behovet av att kostnadseffektivt kunna samla upp och destruera s.k. svaggaser har ökat då EU skärpt kraven på industrin att använda bästa tillgängliga teknik, BAT, för att minska svavelutsläpp till luft. Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste kraven i BAT-slutsatserna vara uppfyllda senast den 30 september 2018 och alla bruk måste redovisa hur kraven följs eller hur de planerar att följa dem.

– Det vi normalt kallar svaggaser innehåller en blandning av olika svavelhaltiga ämnen såsom svavelväte, metylmerkaptan, DMS och DMDS Sättet att lösa problematiken med svaggaser är att dra ihop de olika utsläppen och samla dem till en punkt, exempelvis sodapannan, för förbränning. Men för att kunna dimensionera en anläggning måste flöden och sammansättning vara kända, säger Michael Sjögren, Projektingenjör, MoRe Research, i ett pressmeddelande.

 

– Svaggaserna bildas bland annat i koket och utsläppspunkterna är flera, exempelvis från luttankar, tvättpressar och tvättfilter. Därför har vi gemensamt med Eurocon utvecklat metoder för att mäta flöden och analysera innehållet i svaggaserna. På basis av resultaten dimensionerar, designar och konstruerar Eurocon en teknisk lösning för effektiv uppsamling av gaserna, för att de enkelt skall kunna destrueras.

Annons