Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

BillerudKorsnäs antar vetenskapligt grundade klimatmål

Publicerad av
Simon Matthis - 07 feb 2018

För att bidra till att minska klimatförändringarna har BillerudKorsnäs antagit nya klimatmål för år 2030 respektive 2050 som nu har godkänts av Science Based Targets-initiativet. De godkända målen, som är i linje med vad som krävs för att den globala uppvärmingen inte ska överstiga två grader, är att:

1. till år 2030 minska direkta utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten och indirekta utsläpp från köpt energi med minst 59 procent jämfört med 2016 års nivåer. År 2050 ska motsvarande utsläpp vara minst 74 procent lägre.

 2. till år 2030 minska indirekta utsläpp av växthusgaser från inköp av varor och tjänster (exempelvis transporter) med minst 30 procent jämfört med 2016 års nivåer. År 2050 ska motsvarande utsläpp vara minst 70 procent lägre.

 

– Parisavtalet och FN:s klimatmål nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringen” sänder en tydlig signal att skyndsamt utveckla nya resurseffektiva lösningar och byta ut fossilt mot förnybart. Vi är därför mycket stolta över att som en av de första aktörerna inom vår industri presentera nya klimatmål. BillerudKorsnäs och den skogsbaserade industrin har en nyckelroll i övergången till ett biobaserat och hållbart samhälle inte minst genom att erbjuda förnyelsebara alternativ till fossilbaserade förpackningsmaterial, säger Henrik Essén, kommunikations- och hållbarhetsdirektör på BillerudKorsnäs, i ett pressmeddelande.