Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

SCA vill öka produktionen vid Obbola pappersbruk

Foto: SCA
Foto: SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 08 feb 2018

SCA meddelar att de inlett miljöprövningen av en möjlig investering i en ny pappersmaskin vid pappersbruket i Obbola. Vad som utreds är en produktionsökning från dagens 450 000 ton kraftliner per år till 850 000 ton kraftliner per år. För att försörja en större pappersmaskin med fiber skulle produktionen öka av såväl massa baserad på färskfiber, som returfibermassa.

– Inga beslut är fattade, säger tillträdande chef för Obbola pappersbruk Per Strand i pressmeddelandet.

– Vi ser en långsiktigt ökning av efterfrågan på förpackningspapper och undersöker olika utvecklingsmöjligheter för pappersbruket. Miljövillkoren är en viktig faktor för att kunna bedöma olika utvecklingsalternativ och därför inleder vi nu denna prövning.

Miljöprövningen inleds med att Obbola pappersbruk bjuder in myndigheter och närboende för att presentera de möjliga utvecklingsplanerna.