Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Acosense utvecklar ny metod för att optimera driften av sodapannan

Foto: Simon Matthis
Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 27 feb 2018

Acosense har påbörjat ett samarbete med Nordic Paper Bäckhammar för att undersöka hur man med hjälp av Acosenses instrument kan optimera driften och frigöra dold produktionskapacitet för sodapannan genom kontinuerlig analys av svartluten. Projektet stöttas även genom ett innovationsbidrag från Paper Province på knappt 50 000 kronor.  Det framgår av ett pressmeddelande.

I vanliga fall kalibreras Acosense instrument mot specifika egenskaper, till exempel torrhalt, men för denna applikation är tanken att driftdata från själva sodapannan skall kopplas mot svartlutens akustiska ”fingeravtryck” för att ge en bredare bild av svartlutens innehåll och dess koppling till sodapannans prestanda och optimala körsätt.

Som ett första steg kommer det att genomföras ett dataanalysprojekt som utgår från en stor mängd loggade driftdata från Bäckhammars bruk där driftdata kombineras med värmetekniska modeller och ljuddata från Acosense mätsensorer.

Svartlut har en mycket komplex sammansättning av olika former av oorganiskt och organiskt innehåll med varierande molekylkedjor som starkt påverkar driftförutsättningarna för sodapannan.

Med en mätning som ger en bredare bild av svartlutens sammansättning ges möjligheter, att på ett nytt sätt, utgå från svartlutens detaljegenskaper och frigöra dold produktionskapacitet för sodapannan genom ett effektivt sätt att hantera variationer i svartluten.

Behovet att effektivt kunna hantera variationer i svartluten bedöms öka utifrån omvandlingen av massabruk till biokombinat och det ökade processandet av svartluten.

– Att utveckla teknik tillsammans med internationellt ledande företag och krävande anläggningar ger tekniken en skärpa som är värdefull både nationellt och internationellt, säger Karl Nilsson, försäljnings och marknadsansvarig på Acosense, i pressmeddelandet.

Annons