Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Så kan omvandlingen av biomassa till transportbränsle förenklas

Ett av instrumenten utvecklade på Göteborgs Universitet för att mäta alkalimetaller. Fotograf: Marie Jansson.
Ett av instrumenten utvecklade på Göteborgs Universitet för att mäta alkalimetaller. Fotograf: Marie Jansson.
Publicerad av
Simon Matthis - 01 mar 2018

För att omvandla skogsavfall till transportbränslen och andra produkter krävs förbättrade industriella metoder. Nu utvecklas ny mätteknik av forskare vid Göteborgs universitet som gör det möjligt att mäta och styra bildningen av viktiga komponenter i processen.

För att skogsavfall ska kunna konkurrera med fossila bränslen inom petrokemisk industri krävs bland annat att tjärbildningen minskar i den process som omvandlar skogavfall till nya produkter.

En ny doktorsavhandling från Göteborgs universitet innehåller nya mätningar från både Chalmers kraftcentral och metangasanläggningen GoBiGas.

– Kombinationen av försök i en storskalig forskningsanläggning och en kommersiell anläggning har varit värdefull för utvecklingen av mätmetoderna men även för att tolka mätdata och observationer, säger avhandlingens författare Dan Gall vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

För att omvandla skogsavfall till fordonsbränslen eller kolbaserade material behöver biomassan brytas ner till mindre komponenter, för att sedan sättas ihop till de önskade molekylerna.

– Tekniken finns tillgänglig idag, men den behöver vidareutvecklas för att vara konkurrenskraftig, säger Dan Gall.

En av teknikerna som nu utvecklas är baserad på förgasning av biomassa vid hög temperatur med hjälp av en så kallad fluidiserad bädd.

–När biomassa upphettas och bryts ner bildas stora mängder tjära. I pågående forskning försöker vi därför minska tjärbildningen genom att använda tillsatser av ämnen med katalytiska egenskaper. Ett exempel är alkalimetallföreningar, som finns naturligt i biomassa, och som har en positiv effekt på nedbrytningen av tjära.

Samtidigt kan alkalimetallföreningar skada processutrustningen. Det är därför viktigt att forskarna kan kontrollera flödet av alkalimetaller, så att de kan göra mest nytta i processen.

Annons