Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 15 2018
Senaste Nytt

Stark efterfrågan ger ökad omsättning för BillerudKorsnäs

Publicerad av
Simon Matthis - 02 mar 2018

 ”Vår starka position på en växande marknad gör att vi fortsätter rapportera hög tillväxt och stabila resultat. Den starka efterfrågan fortsätter med ökad omsättning som följd – upp drygt 3 procent jämfört med förra året. Trots återkommande tillgänglighetsproblem är produktionsvolymerna på rekordhöga nivåer. Självklart är vi inte nöjda med att inte kunna möta den efterfrågan som finns och därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten i produktion. Att säkerställa operational excellence kommer vara ett av mina fokusområden framgent. Våra investeringar för långsiktig tillväxt har visat sig bli dyrare än väntat. Framdriften i projekten fortsätter dock och jag är övertygad om att våra satsningar, både för att möta kundefterfrågan och i att öka den operationella stabiliteten kommer ge resultat under de kommande åren”, säger BillerudKorsnäs nytillträdde VD och koncernchef Petra Einarsson i sin kommentar till koncernens årsbokslut för 2017.

Av bokslutsrapporten framgår att EBITDA för helåret 2017 ökade med fyra procent och uppgick till 3,76 miljarder kronor. Försäljningsvolymerna var oförändrade mot föregående år medan nettoomsättningen ökade med tre procent drivet av höjda priser och positiv påverkan från valutor. De rörliga kostnaderna ökade, bland annat kopplat till externa massainköp i början av året relaterat till ombyggnaden av bruket Rockhammar.

När det gäller marknadsutsiker ser BillerudKorsnäs ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar inom framförallt Packaging Paper och Corrugated Solutions.

Strategin för framtiden stavas effektivitet. ”Vår syn på effektivitet handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer och arbetssätt”, skriver korcernen i sitt årsbokslut. 

Annons