Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

12,6 miljoner lägre resultat för Norra

Foto: Norra
Foto: Norra
Publicerad av
Simon Matthis - 05 mar 2018

Norra Skogsägarna ökade under 2017 omsättningen med 100 miljoner från 2,2 till 2,3 miljarder kronor. Koncernens resultat landade dock på 44,7 miljoner före skatt, vilket var 12,6 miljoner lägre än 2016. Resultatet för 2016 innefattade dock en engångspost i form av en reavinst på 14,6 miljoner från en fastighetsförsäljning.

Allt fler skogsägare väljer att göra sina skogsaffärer genom Norra Skogsägarna. Under året har medlems-tillströmningen slagit nya rekord. Nettoökningen under 2017 blev hela 528 personer och det totala antalet medlemmar uppgår nu till 17 300 personer. Virkesfångsten ökade därtill med två procent till 

2 067 000 fastkubikmeter samtidigt som försäljningen av skogsekonomiska tjänster ökade med 20 procent.

Försäljningen av sågade och förädlade trävaror fortsatte att öka och landade under året på 468 000 kubikmeter, att jämföra med 442 000 kubikmeter året innan. Stärkta av framgångarna fortsätter Norra att satsa på sina två sågverk. Bland annat har en ny profileringssåg installerats i Kåge medan Sävar har fått en helt ny bandsåglinje. Som första sågverk i Norden har även en industriell datortomograf installerats i Sävar. Totalt har under året 116 miljoner kronor investerats i föreningens två sågverk.

– Att under samma år göra så här omfattande ombyggnationer av våra sågverk har naturligtvis inneburit långa stillestånd och höga omkostnader. Men vi har en stark balansräkning och klarar alla investeringar utan banklån, dessutom gör vi ett hyfsat resultat på sista raden, säger vd Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Annons