Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

SCA:s nettoomsättning ökade 8 procent

Publicerad av
Simon Matthis - 06 mar 2018

SCA har publicerat sin årsrapport. Nettoomsättningen (vilket motsvarar SCAs leveranser av färdigvaror inom Trä, Massa och Papper) uppgick under 2017 till 16 664 (15 373) MSEK, en ökning med 8 procent jämfört med 2016.

Av ökningen svarade högre priser (inklusive mix) för 6 procent, ökade leveransvolymer för 3 procent och valuta för -1 procent.

Det generellt goda marknadsläget under året möjliggjorde att bolagets tekniska produktionskapacitet utnyttjades fullt ut, det vill säga under året förekom inga marknadsrelaterade stopp.

I tillägg till nettoomsättningen uppgick SCAs övriga rörelseintäkter under 2017 till 1 603 (1 724) MSEK, en minskning med 7 procent jämfört med 2016. De övriga rörelseintäkterna utgörs av produkter och tjänster som inte är färdigvaror inom trä, massa och papper, till exempel energiprodukter, försäljning av frakttjänster till externa kunder samt vindkraftsarrenden.

SCA är primärt ett exportföretag och cirka 86 procent av nettoomsättningen såldes utanför Sverige. De största enskilda exportmarknaderna är Storbritannien (17%), Tyskland (16%) samt Frankrike (7% av nettoomsättningen).