Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Sveaskog föreslår 900 miljoner i utdelning

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 12 mar 2018

Sveaskog presenterar idag sin årsredovisning för 2017. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 900 miljoner kronor till ägaren svenska staten, en höjning med 100 miljoner från förra året.

– Förra året kännetecknades av en stark konjunktur för skogsindustrin och den goda konjunkturen bedöms fortsätta under 2018. Efterfrågan på den förnybara skogsråvara som vi i Sveaskog levererar kommer att vara fortsatt hög., säger Per-Olof Wedin, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

– Vårt mål är att bedriva ett hållbart skogsbruk där ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer. Vi kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarandet av höga naturvärden, biologisk mångfald och positiv klimatpåverkan genom ökad kolinbindning och substitution av fossila material, fortsätter Per-Olof Wedin.

Annons