Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Brist på massaved kan stoppa produktionen vid Kvarnsvedens bruk

Foto: Calle Eklund/v-wolf/Wikimedia Commons
Foto: Calle Eklund/v-wolf/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 20 mar 2018

Bristen på massaved gör att det kan bli aktuellt att stoppa pappersmaskinerna på Kvarnsvedens bruk under påskens underhållsstopp. Det uppger SVT som hänvisar till den fackliga organisationen Pappers.

Kvarnsvedens ägare Stora Enso kommenterar inte uppgifterna.

Råvarubristen har flera orsaker, men en av de viktigaste sägs vara att importen av ved från Baltikum praktiskt taget upphört sedan i höstas då det omfattandet regnandet i området försvårat transporter.