Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Höjdvarning på Skogsindustridagarna

Klätterteknik används för inspektion av svåråtkomliga och ofta trånga utrymmen. Foto: Kiwa Inspecta
Klätterteknik används för inspektion av svåråtkomliga och ofta trånga utrymmen. Foto: Kiwa Inspecta
Pernilla Utterström, projektledare för Skogsindustridagarna på Kiwa Inspecta. Foto: Kiwa Inspecta
Pernilla Utterström, projektledare för Skogsindustridagarna på Kiwa Inspecta. Foto: Kiwa Inspecta
Magdalena Hellgren, Midroc, kommer att jämföra säkerhetskulturer inom skogs- och processindustrin. Foto: Kiwa Inspecta
Magdalena Hellgren, Midroc, kommer att jämföra säkerhetskulturer inom skogs- och processindustrin. Foto: Kiwa Inspecta
Pasi Nieminen kommer att tala om myndighetskrav när det gäller arbete med cisterner. Foto: Kiwa
Pasi Nieminen kommer att tala om myndighetskrav när det gäller arbete med cisterner. Foto: Kiwa
Publicerad av
Simon Matthis - 22 mar 2018

”Det stora lyftet – mot en säker framtid” är temat för årets upplaga av Skogsindustridagarna, massa- och pappersindustrins årliga mötesplats i Sundsvall. Som varje år är huvudfokus regelverkstolkningar och passet fiber och återvinning. En skillnad är att konferensens skadepass nu även plockat in lyft- och kranarbeten i programmet, vilket innebär att även personsäkerhet och arbetsmiljö hamnar i fokus.

 Skogsindustridagarna är det etablerade forumet för utförliga presentationer av skador på utrustning – hur och varför de uppstår och vad man kan göra för att undvika dem – men skador på människor har ansetts falla utanför ramen för seminarieprogrammet.   Det blir det ändring på i år.

– Vad händer om du gör dig illa? Om du tuppar av i ett trångt rör och bår och räddningspersonal måste fram, säger Pernilla Utterström för att ge några exempel på frågeställningar som kan komma att tas upp.

På konferensen kommer arbetsmiljöingenjörer berätta om hur de arbetar med säkerhet. Man kommer också att jämföra säkerhetskulturerna inom skogs- och processindustrin, två industrier som närmar sig varandra.

Klätterteknik

Konferensdeltagarna bestås också med en väldigt bokstavlig illustration av säkerhetens betydelse den första dagen. På stora scenen, som till vardags är en biograf, planeras för ställningar för att demonstrera räddning i trånga utrymmen.

– Föredragshållarna kommer att hänga i selar och hålla sina föredrag därifrån, berättar Pernilla Utterström.

Klätterteknik används för inspektion och besiktning av svåråtkomliga – ofta trånga – utrymmen.

– Man får inte vara höjdrädd men det är också ett bekymmer om man är för bredaxlad och stor, säger Pernilla.
Drönare är ett annat verktyg för den här typen av inspektionsarbeten. Hos Kiwa Inspecta är drönare redan ett beprövat arbetsverktyg. Stora som badbollar förvaras de på Kiwa Inspectas Solnakontor när de inte är ute på uppdrag.

Nya lagar och regler

Genomgångar av nya lagar och regler hör av tradition till seminarieprogrammet.

– I år kommer vi att gå igenom de förändringar vi har att anpassa oss efter när det gäller certifiering av pannoperatörspersonal. Vi kommer även att ha en efterlängtad genomgång av vad som gäller på cisternområdet, säger Pernilla Utterström.

Långa genomgångar av juridiska regelverk låter inte som det mest publikfriande seminariet. Men enligt Pernilla Utterström fyller passet ”Föreskriftsarbete och myndighetskrav i praktiken” en viktig, för att inte säga ursprunglig, uppgift på Skogsindustridagarna.

– Vi sitter inne med en massa information om regelverk och om hur de ska tolkas, som våra kunder vare sig har tid eller möjlighet att sätta sig in i. Och de behöver veta det, säger Pernilla som ser konferensen som allmänbildning för branschen, vilket hon flera gånger återkommer till.

Inte för akademiskt

Pernilla har funderat en del kring vad Skogindustridagarna är och bör vara för slags konferens. Den ska inte vara för akademisk, inskärper hon.

– Föredragen ska vara lättillgängliga. Vår målgrupp är inte forskare utan de som sitter med bekymret i knät. ”Nu hände det här, hur påverkar det vår anläggning?” säger hon som hoppas att konferensen ska ge dem mer kött på benen.

Konferensen får samtidigt inte vara för bred, framhåller hon.

Utställningen

En tillhörande utställning, som varje år samlar många företag, kompletterar det seminarierna behandlar. Förra årets upplägg med guidade dragningar hos utvalda utställare blev för övrigt mycket uppskattat, så det greppet kommer att upprepas i år, berättar Pernilla.

– Men utställningen får inte ta överhanden. Seminarierna är hjärtat i Skogsindustridagarna, betonar hon som i år till och med fått tacka nej till utställare. Utställningen var fullbokad redan i början av året.

Kanske är användarkonferens det begrepp som bäst definierar Skogsindustridagarna, resonerar Pernilla.

Bioraffinaderier

Med en seismografs känslighet speglar Skogsindustridagarna tillståndet i massa- och pappersbranschen. Under krisåren på 00-talet var fokus i programmet att ta fram nya produkter ur skogsråvaran då efterfrågan på tryckpapper störtdök.

– Nu är den framtiden här och det finns också ett behov av dessa nya produkter, framhåller Pernilla Utterström.

Bioraffinaderierna, där alltifrån nanocellulosa, kemikalier och biodiesel tillverkas, går på högvarv och skriker efter bioråvara. Inte mindre än fyra av de gemensamma föredragen på Skogsindustridagarna har bioraffinaderier som huvudtema.

Från Finland kommer Johan Vesternäs och berättar om Äänekoskis bioraffinaderi, som öppnade så sent som i augusti 2017. Veteranen bland bioraffinaderier, SunPine utanför Piteå, föräras också med en presentation, liksom ett planerat bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

Nya rostfria stål

Nya material kommer även att belysas i ett föredrag om nya duplexa, rostfria stål och deras användningsområden. Rostfria stål är ett ständigt aktuellt ämne inom massa- och pappersindustrin på grund av att den mycket korrosiva miljön där.

– Skogsindustrin har ett väldigt sug efter rostfria stål och har även drivit utvecklingen av rostfria stål, berättar Pernilla Utterström som har en bakgrund som bergsingenjör.

 

 Text: Simon Matthis