Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Tomas Larsson adjungerad professor vid KTH

Foto: Rise
Foto: Rise
Publicerad av
Simon Matthis - 23 mar 2018

Tomas Larsson, seniorforskare inom Cellulosavetenskap vid RISE division Bioekonomi, har utnämnts till adjungerad professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hans gedigna erfarenhet och kompetens har genom åren resulterat i ny kunskap och nya insikter inom området cellulosastruktur, enligt Rise. Dessa meriter ledde bland annat till att han 2017 tilldelades Ekmanmedaljen.

Tomas var initiativtagare till att RISE 2017 investerade i en SAXS/WAXS-utrustning. Med det nya avancerade mätinstrumentet har möjligheterna att studera mycket små strukturer ökat signifikant, och det oavsett om det gäller vätskor eller fasta material. En fördel är att mätning kan göras på nativa material utan kemisk isolering. Om man utsätter ett material för isolering och sedan mäter på det finns alltid en viss osäkerhet om resultatet kommer sig av själva isoleringen. Det innebär att mätresultat från SAXS/WAXS är mer direkta. Instrumentet ger, enligt Rise, forskningen en ny typ av bevis som är av stort värde för att accelerera utvecklingen mot nya biobaserade innovationer.

Dessa grundläggande studier, som nu förstärks med hjälp av SAXS/WAXS tror Tomas har haft betydelse för utnämningen och han ser fram emot ett ökat samarbete med akademin kring cellulosakaraktärisering.

– Jag känner mig hedrad är stolt över uppdraget och ser gärna att den infrastruktur vi har byggt upp även kommer till nytta för akademisk forskning. Närheten till avancerade instrument som vår SAXS/WAXS kan spara mycket tid. Och i de fall då man behöver resa till en synkrotronanläggning, kan labbutrustningen fungera som ett insteg till en sådan.