Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Nedräkning för konferensen Pulpaper i Helsingfors

Från konferensen PulPaper 2014. Photo: PulPaper
Från konferensen PulPaper 2014. Photo: PulPaper
Publicerad av
Simon Matthis - 04 apr 2018

Den 29-31 maj hålls konferensen PulPaper. Evenemanget utgör en global mötesplats där branschproffs från hela världen bekantar sig med innovationer, lär sig nytt och nätverkar sinsemellan. PulPaper består av en utställning, ett konferensprogram, kvällsprogram  samt exkursioner till produktionsanläggningar där nya investeringarna gjorts.

Samtidigt anordnas även PacTec som presenterar förpackningsbranschen samt det nya evenemanget Wood & Bioenergy inom mekanisk träförädling och bioenergi. Helheten erbjuder ett tillfälle att på ett enkelt sätt träffa många aktörer inom olika industribranscher. Något liknande finns inte någon annanstans i världen, framhåller konferensarrangören i ett pressmeddelande.

Evenemanget arrangerades senast 2014 och då kom det besökare från totalt 70 olika länder.

Huvudtema för evenemanget är ”Visit tomorrow today”. Det syftar på nya innovationer och ny teknologi som kan utnyttjas till att utveckla skogsindustrin i en allt mer digitaliserad värld, med respekt för miljön.

I utställningen deltar cirka fyrahundra företag och antalet besökare väntas uppgå till 10 000.

Som inledningstalare vid PulPaper Conference hör vi Maria Strömme, professor i nanoteknologi från Uppsala universitet, som har en vision om innovativa framtidsprodukter. En annan inledningstalare är Ilkka Hämälä, verkställande direktör för Metsä Group i Finland. Han berättar om hur den nya bioproduktfabriken i Äänekoski integrerar traditionell cellulosaindustri och tillverkningen av nya bioprodukter.

På konferensen behandlas dessutom bland annat genombrottsinnovationer inom branschen, utvecklandet av bioraffinaderier, förändringar i konsumentbeteendet och digitaliseringens möjligheter. Forskarna presenterar aktuella forskningsresultat och skapar en vision om framtidens affärsmöjligheter. Företagen ger praktiska exempel på nya sätt att arbeta, vilket erbjuder konkreta kontaktytor.

Som avslutning på PulPaper kan besökarna bekanta sig med banbrytande företag inom branschen. Besök på Metsä Groups nya bioproduktfabrik i Äänekoski och kartongfabriken Kotkamills ordnas 31.5-1.6.