Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

 Avsalumassapriserna ikapp ökningen för vedkostnaderna

Publicerad av
Simon Matthis - 05 apr 2018

Enligt Wood Resources Internationals senaste rapport har de ökade kostnaderna för massaved varit ganska modesta medan höjningarna av avsalumassapriserna varit stora. Det har avsevärt förbättrat lönsamheten för många av världens tillverkare av massaprodukter världen över under andra halvåret 2017.

Massatillverkare i många länder har sett sina massavedkostnader stiga under 2017. De största ökningarna har skett i västra Nordamerika, Europa, Ryssland och Australien, rapporterar Wood Resource Quarterly (WRQ). Men avsalumassapriset har ökat ännu snabbare, vilket resulterat i förbättrade resultat för massaindustrin.

Vedråvara är den enskilt största kostnaden vid tillverkning av massa och står för mellan 40 och 60 procent av de totalkostnaderna.