Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Ny datortomograf stärker LTU:s träforskning

Foto: Ted Karlsson/LTU
Foto: Ted Karlsson/LTU
Publicerad av
Simon Matthis - 09 apr 2018

Luleå Tekniska Universitets forskargrupp i träteknik har fått klart med finansiering av en ny toppmodern datortomograf (CT). Den nya CT-skannern med tillhörande programvara som kostar 10 miljoner är väl anpassad för materialet trä och ger unika möjligheter för industriella tillämpningar och nya forskningsprojekt.

Ofta förkortat CT (computed tomography), även skiktröntgen, är en vidareutveckling av den vanliga röntgenapparaten (slätröntgen). Inom medicinsk diagnostik används datortomografi för att avbilda patienten i tre dimensioner. I detta sammanhang är det istället materialet trä som kommer att röntgas.

– Det är glädjande att vi kan investera i den nya datortomografen och stärka vår forskning inom datortomografi med inriktning mot trä och träindustriella processer och nya biobaserade byggnadsmaterial. Vi kommer att behöva rekrytera fler personer för den spännande forskning som väntar och som kommer att vara till nytta för träindustrin, säger Dick Sandberg, professor och ämnesföreträdare i träteknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

Investeringen på 10 miljoner kronor finansieras av Kempestiftelserna med sex miljoner, resterande del finansieras via universitetet.

Universitetets forskning vid träteknik i Skellefteå bedriver forskning och utbildning som stöder utvecklingen i hela den trämekaniska industrins värdekedja. Denna innefattar råvarusortiment, sönderdelningsteknik och skanning, vidareförädling av det sågade virket till såväl bygg- och snickerikomponenter som mer konsumentnära produkter som inredning och möbler, produktionsteknik och marknadsaspekter.

– Det finns ett stort behov från industrin för att med stöd från forskning kunna utnyttja den industriella datortomografen mer optimalt i produktionen. Det kan gälla förbättrad mätning av virkesegenskaper, koppling av skanningsdata till postningsmönster, volym- och värdeutbyten för olika produkter, likväl som bakåt i värdekedjan mot val av timmer, säger Dick Sandberg.