Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 17 2019
Senaste Nytt

”Regeringens beslut om nyckelbiotoper en krigsförklaring mot skogsägarna"

Publicerad av
Simon Matthis - 10 apr 2018

I en debattartikel i Dagens Industri kritiserar flera stora skogsägare, däribland Södra och Holmen skog, att regeringens beslut om nyckelbiotoper riskerar att bli en krigsförklaring mot skogsägarna. De undertecknande företagen och organisationerna anser att Skogsstyrelsens uppdrag att genomföra en rikstäckande inventering av nyckelbiotoper måste omfatta en plan för hur inventeringsresultatet ska användas, och för hur skogsägare som har höga naturvärden på sina marker ska ersättas för att bevara dessa. De varnar för en rättsosäker och oförutsägbar för skogsägarna om så inte sker.

”Om regeringen väljer att bortse från dessa centrala delar vore det närmast en krigsförklaring mot landets alla skogsägare – oavsett kategori”, skriver de.