Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Ahlstrom-Munksjö planerar investera 27 miljoner euro

Billingsfors bruk. Foto: Simon Matthis
Billingsfors bruk. Foto: Simon Matthis
Publicerad av
Simon Matthis - 10 apr 2018

Ahlstrom-Munksjö har beslutat om två investeringsprojekt till ett sammanlagt värde av 27 miljoner euro för förbättrad miljömässig prestanda och arbetssäkerhet.

Investeringarna avser en ombyggnad av sodapannan i Billingsfors bruk och en modernisering av balpresslinjen i Aspa bruk.

I investeringen i Billingsfors ingår ombyggnad av sodapannan och eliminering av flaskhalsar på massalinjen. Investeringen ska vara klar under tredje kvartalet 2019, varvid anläggningen kommer att uppfylla striktare miljöbestämmelser tack vare en förbättrad processförbränning , vilket ger minskade luftutsläpp.

Till de ekonomiska fördelarna hör lägre underhållskostnader och utökad produktion av massa- och isolationspapper. Hela investeringen uppgår till cirka 23 MEUR och det slutgiltiga investeringsbeslutet är villkorat av ett nytt miljötillstånd. Tillståndet förväntas under andra kvartalet 2018. Installationsarbetet kommer att göras under ett planerat underhållsstopp sommaren 2019.