Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Torgny Näsholm får Marcus Wallenbergpriset 2018

Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018. Foto: Johan Marklund.
Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018. Foto: Johan Marklund.
Publicerad av
Simon Matthis - 19 apr 2018

Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018 för att ha visat hur skogsträd kan utnyttja organiska kväveföreningar för sin kväveförsörjning. Han har också utvecklat nya typer av miljövänliga gödselmedel, som bygger på upptäckten.

Professor Torgny Näsholm, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Umeå, har undersökt hur växter tillgodoser sitt kvävebehov och visat att barrträd kan ta upp kväve ur marken i form av aminosyror. Hans fynd sägs ha orsakat ett paradigmskifte i synen på växternas näringstillförsel.

Torgny Näsholm tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2018 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter.

Barrträdens förmåga att ta upp atmosfärisk koldioxid beror på tillgång och tillgänglighet av kväve i marken. Tillväxten i många skogar hämmas dock av att kvävetillförseln är begränsad.

Vissa trädslag har utvecklat en symbios med bakterier som kan omvandla kvävgas till aminosyror och därmed bidra till trädens kväveförsörjning. För mer än hundra år sedan visade forskare att växter också kan ta upp olika former av organiskt kväve direkt ur marken. Processen tillmättes inte någon större betydelse och kväveforskningen kom att domineras av studier av mineralkväve, i synnerhet nitrat, och hur denna form av kväve används av växter.

 

Torgny Näsholm har i olika studier sedan 1998 undersökt näringsupptaget särskilt i skogsträd som tall och gran. Han fann att växter generellt har en mycket väl utvecklad förmåga att nyttja kväve i form av aminosyror. Sammantaget pekar studierna på att den huvudsakliga kvävekällan för tall och gran är aminosyror och inte ammonium eller nitrat.

 

De nya insikterna inspirerade Torgny Näsholm att utveckla nya typer av växtnäring som bygger på aminosyror som kvävekällor. De nya typerna av växtnäring har stora fördelar jämfört med traditionella gödselmedel. De tas upp mer effektivt av plantans rötter och stimulerar tillväxten av finrötter och mykorrhiza, som förbättrar plantans förmåga att etablera sig i fält. Det effektiva upptaget visade sig också leda till en avsevärt minskad risk för läckage av kväve vid odling av olika växter, särskilt barrträdsplantor.

 

Det första patentet registrerades 2000 och en växtnäring med namnet Argrow kom ut på marknaden. Produkten bygger på den kväverika aminosyran arginin, som absorberas mycket effektivt av växternas rötter.

 

 

Prisnämnden i Marcus Wallenbergstiftelsen konstaterar i sin motivering att Torgny Näsholm har gjort upptäckter av stor betydelse för ett hållbart skogsbruk. Han har lyckats överföra sina banbrytande vetenskapliga upptäckter till användbara tillämpningar och produkter.

Hans Majestät Konungen delar ut priset till Torgny Näsholm i samband med en högtidlighet i Stockholm i september i år.