Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Tre virkesmätningsföreningar och SDC kan går samman

Publicerad av
Simon Matthis - 26 apr 2018

Idag finns tre virkesmätningsföreningar i landet som stöds av SDC (tidigare Skogsbrukets Datacentral). Dessa föreslås nu slås samman till en nationell organisation – Biometria.

Behovet av snabbare beslutsvägar och nyttan av digitalisering ligger bakom förändringen mot en förening.

 Skogsnäringen ser många olika vinster med den nya organisationen. Olof Hansson som är skogsdirektör vid Södra Skogsägarna säger:

- Vi har tre bruk av världsklass som nu går för fullt med stor virkesförbrukning. Södra arbetar kontinuerligt med att effektivisera logistikkedjan och skapa ett allt rationellera flöde för våra medlemmar. Det är viktigt att virkesmätningen och den digitala informationen utvecklas i samma takt. Skogsnäringen behöver se till att vi står väl rustade för framtiden.

Sveaskog konstaterar att man kommer att kunna beskriva de planerade avverkningarna på ett bättre sätt.

 - Vi har ett stort skogsinnehav i hela Sverige och räknar med att den nya nationella föreningen kan prestera mer digital information som underlag till våra affärer. Vi söker bästa industriell användning och bästa kunder mot virkesegenskaper i olika områden, säger Mattias Forsberg som arbetar med affärsutveckling inom Sveaskog.

 På kort sikt har förändringen liten påverkan för den enskilde skogsägaren. På litet längre sikt förväntas förändringen bidra till bättre konkurrenskraft i värdekedjan från skogen till industrin. Arbetet mot en nationell organisation innebär ingen ändring i kravet på oberoende,ssm skriver SDC i ett pressmeddelande.  Detta garanteras genom att köpare och säljare är lika stora ägare även till Biometria.