Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

EU förbjuder bigifter

Foto: Bgelo777/Wikimedia Commons
Foto: Bgelo777/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 03 maj 2018

EU har klubbat igenom ett förbud mot så kallade neonikotinoider, som visat sig vara mycket farliga för bin och kan ligga bakom de senaste årens bidöd.

Inom skogsnäringens används ibland dessa medel, till exempel vid angrepp av löss. Roger Johansson, chef på Svenska skogsplantor på Sveaskog, säger till ATL Lantbrukets Affärstidning, att de generellt är positiva till beslutet men att deras verksamhet kommer att bli mer svårplanerad.

Det gäller exempelvis när plantskolorna drabbas av oväntade insektsangrepp.

– Vi arbetar just nu för att ta fram alternativa metoder, men det kommer att ta flera år innan det arbetet är färdigt, säger Roger Johansson till ATL Lantbrukets affärstidning.