Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

Södra höjer inköpspriset för timmer och massaved

Foto: Anders Andersson/Södra
Foto: Anders Andersson/Södra
Publicerad av
Simon Matthis - 09 maj 2018

Södra höjer nu inköpspriset för gran- och talltimmer, klensortiment av barr samt massaved. Koncernens industrier går för högtryck och efterfrågan är mycket hög på samtliga sortiment.

Marknaden för såväl sågade trävaror som massaprodukter är stark och detta påverkar prisutvecklingen.

- Södras samlade erbjudande till skogsägarna är med dessa prishöjningar nu oerhört starkt på såväl slutavverkning som gallring. Vi ser att efterfrågan kommer att bestå under sommaren och hösten och vill därför stimulera en tidig kontraktering inför hösten. Extra tillfredsställande är de goda förutsättningar för höjd gallringsaktivitet, vilket är viktigt för att långsiktigt ytterligare höja värdet på medlemmarnas skogar, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

Priserna höjs med:

40 kr/mᶾfub för talltimmer

40 kr/mᶾfub för grantimmer

40 kr/ mᶾfub för klensortiment av barr

40 kr/mᶾfub för barrmassaved (nytt grundpris 360 kr/mᶾfub)

40 kr/mᶾfub på lövmassaved (nya grundpriser björk 360 kr/mᶾfub, asp 360 kr/mᶾfub, löv 315 kr/mᶾfub)

40 kr/mᶾfub på bokmassaved och bokkubb

De nya priserna gäller för kontrakt tecknade från och med den 9 maj. Samtidigt tas kontrakteringspremien för massaved bort.