Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jan, 16 2019
Senaste Nytt

ÅF stödjer cirkulärt arbetssätt hos H&M

Tanken på återföring, på cykler i fysiska system, är gammal och mera besläktad med ekosystemet än med maskiner. Den senaste tidens framsteg inom digital teknik stödjer övergången till en cirkulär ekonomi genom att radikalt övergå från fysiska råmaterial till kunskap och tjänster, ökad transparens och främjande av återkopplingsdrivna informationssystem. Foto: Creative Common, kredot: JustLaci
Tanken på återföring, på cykler i fysiska system, är gammal och mera besläktad med ekosystemet än med maskiner. Den senaste tidens framsteg inom digital teknik stödjer övergången till en cirkulär ekonomi genom att radikalt övergå från fysiska råmaterial till kunskap och tjänster, ökad transparens och främjande av återkopplingsdrivna informationssystem. Foto: Creative Common, kredot: JustLaci
Publicerad av
Markku Björkman - 09 maj 2018

ÅF hjälper H&M-koncernen att etablera ett cirkulärt arbetssätt i sin globala hantering av förpackningar

H&M:s vision är att leda övergången till cirkulärt och förnybart mode, och samtidigt vara ett rättvist och jämlikt företag. H&M-koncernen satsar ambitiöst på att integrera cirkulär ekonomi i sin övergripande verksamhet och har nyligen utökat sitt uppdrag hos ÅF för att utveckla en cirkulär förpackningsstrategi.

ÅF AB, tidigare Aktiebolaget Ångpanneföreningen, är ett svenskt ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Det har sitt huvudkontor i Solna.

- För att påskynda övergången från en linjär till en cirkulär modell måste vi ta itu med våra förpackningar. Vi uppskattar därför vårt strategiska partnerskap med ÅF, som samverkar med oss för att lösa denna fråga. Att säkerställa en cirkulär förpackningsstrategi genom att maximera användningen och värdet av resurserna är avgörande för att rädda vår planet och en viktig del av vår vision att gå mot en helt cirkulär verksamhet, säger Cecilia Brännsten, tf miljöchef, H&M-koncernen

Ett cirkulärt angreppssätt handlar enligt pressmeddelandet från ÅF, om att hålla resurser i bruk så länge som möjligt och att återföra avfall som råmaterial till nya produkter – i ett slutet kretslopp. Begreppet cirkularitet föddes långt tillbaka i historien.

Företagen behöver, enligt ÅF, att bygga kärnkompetenser inom cirkulär design och industriell ekologi för att göra det enklare att återanvända produkter och förpackningar, återvinna material och etablera kaskadeffekter. Viktiga områden i sammanhanget är till exempel materialval, design-for-(re)manufacturing, omvänd logistik och retursystem, och sist men inte minst ett integrerat systemtänkande som knyter samman de olika länkarna i värdekedjan.

ÅF har över 100 konsulter som arbetar med miljöfrågor, där cirkulär ekonomi är ett specialiserat område som täcker flera discipliner inom ÅFs kompetensområde.