Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

SCA startar storskalig produktion av tallolja

Publicerad av
Simon Matthis - 22 maj 2018

Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA ingår partnerskap för storskalig produktion av förnybara drivmedel av tallolja. Produktionen planeras att ske vid St1s raffinaderi i Göteborg. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med partnerskapet är att anlägga en ny fabrik för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel av tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Den nya fabriken, förutsatt en genomförd tillståndsprocess och beslut från båda företagen, är en investering på i storleksordningen 500 MSEK och planeras vara i drift 2021.

Tallolja är en restprodukt från tillverkningen av sulfatmassa vid SCAs fabriker Östrand, Obbola och Munksund. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik Östrand och produktionen av tallolja i fabriken kommer att mer än fördubblas.

Tillsammans har parterna tillgång till hela värdekedjan, från råvaror till raffinering, distribution och försäljning av förnybara bränslen till konsument.

- Partnerskapet med SCA är en nyckelfaktor i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkrar försörjningen med råvara för att kunna möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, säger Mika Anttonen, styrelseordförande i St1, i ett pressmeddelande.

Annons

Annons