Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Holmen bränner skog för den biologiska mångfalden

Foto: Holmen
Foto: Holmen
Publicerad av
Simon Matthis - 28 maj 2018

Som en naturvårdsåtgärd brände skog i ett område på ön Björkön utanför Bureå utanför Bureå förra veckan.

Genom att bränna skog under kontrollerade former gynnas flera sällsynta växter och djur. Svedjenävan och brandnävan är två arter som, enligt Holmen, är helt beroende av skogsbränder för att kunna leva. Deras frön börjar gro först när de hettats upp över 40-50 grader. Fröna kan ligga i marken i hundratals år innan de aktiveras av en brand och börjar gro.

Andra exempel på brandberoende växter och djur är kolflarnlav, sotsvart praktbagge och olika arter av tallkapuschongbaggar.

Skogsbränder har har många ekologiska funktioner. Under årtusenden har skogen brunnit med ojämna mellanrum, ofta till följd av åska. Idag släcks dessa bränder mycket effektivare än tidigare. Följden blir att få brända skogliga miljöer skapas naturligt.

Området på ön Björkö, som ligger 400 meter från land och saknar broförbindelse, omfattar 9,5 hektar tallskog. Innan branden anläggs har virket tagits om hand.

Annons

Annons