Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Fler vill mäta kolofoniumhalten i massa

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 30 maj 2018

På senare tid har MoRe fått flera förfrågningar och uppdrag för analys av förekomsten av kolofonium i massa, speciellt avsett för hygienprodukter. Enligt MoRe är anledningen till dessa uppdrag att produkter innehållande en viss minsta mängd kolofonium kan ge kontaktallergi med långvariga besvär som följd.

Kolofonium, ett samlingsnamn för hartssyror, finns naturligt i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd och hamnar därför i allra största utsträckning i talloljan efter koket. Små mängder kan följa med massan och hamna i olika produkter och ger i regel inga problem. I en dansk undersökning av 2 000 patienter med eksem hade dock 3,7 % allergi på grund av hudkontakt med kolofonium. Störst risk att drabbas av kolofoniumallergi är vid långvarig hudkontakt med klistrande material som plåster, bandage, kosmetik, bindor mm. För den som drabbas av kontaktallergi orsakad av kolofonium finns risken att den består resten av livet. 

– Det finns på några marknader gränsvärden för innehåll av kolofonium och vi har därför på senare tid fått ett antal uppdrag och förfrågningar för analys av kolofoniumhalt i massa som ska användas i hygienprodukter, säger Robert Selling, Chef Analysteknik på MoRe i ett pressmeddelande.

MoRe har metoder att analysera kolofoniumhalt i massa genom att analysera hartssyror med gaskromatografi.  

Annons

Annons