Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Samernas Riksförbund vill stoppa planteringen av contortatall

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 30 maj 2018

Svenska Samernas Riksförbund kritiserar i en rapport användningen av contortatall, framför allt för att den innebär hinder för samernas renskötsel. Organisationen kräver att all plantering av contortatall upphör och att befintliga contortatallskogar avvecklas. Det skriver SCA i ett pressmeddelande.

SCA har sedan början av 1970-talet planterat ungefär 300 000 hektar contortatall, ungefär 15 procent av den produktiva skogsmarksarealen eller 11 procent av företagets totala markinnehav. Orsaken är, enligt SCA, att contortatallen växer 40 procent snabbare än svensk tall och är mer motståndskraftig mot flera av de sjukdomar och skadegörare som kan angripa den svenska tallen.

Contortatallskogarna blir tätare, vilket innebär att där finns mindre av mark- och hänglav jämfört med skogar som föryngrats med tall eller gran.  

Samerna har rätt att bedriva renskötsel på den helt övervägande delen av SCAs marker. SCA samråder därför med samebyar som har rätt till bete och renskötsel på SCAs marker.

– Vi tar hänsynen till renskötseln och samernas intressen på största allvar, säger Ola Kårén, SCAs skogsvårdschef, i pressmeddelandet och fortsätter:

– Men vi ska också komma ihåg att contortatallen är ett värdefullt inslag i vårt skogsbruk. Den växer snabbare och blir tillgänglig för avverkning tidigare än våra svenska trädslag. Den binder därmed väsentligt mer koldioxid, vilket motverkar negativa klimatförändringar, och erbjuder samtidigt ökade möjligheter att ersätta ändliga och fossila material med förnybara.

Annons

Annons