Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Metsä Groups VD: Efterfrågan på kartong och fibrer växer

- Framtiden tillhör skogsindustrin istället för solnedgången, som en del har prognostiserat under senare år, meddelade Metsä-koncernens nya chef, Ilkka Hämälä på PulPaper-konferensen i Helsingfors. Foto: Markku Björkman
- Framtiden tillhör skogsindustrin istället för solnedgången, som en del har prognostiserat under senare år, meddelade Metsä-koncernens nya chef, Ilkka Hämälä på PulPaper-konferensen i Helsingfors. Foto: Markku Björkman
- Bioproduktanläggningen kommer att öka exporten i stort, tror Hämälä. Foto: Markku Björkman
- Bioproduktanläggningen kommer att öka exporten i stort, tror Hämälä. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 30 maj 2018

Ilkka Hämälä, verkställande direktör för Metsä Group i Finland berättade i sitt huvudtal på PulPapers konferens i Helsingfors den 30 maj, om hur den nya bioproduktfabriken i Äänekoski integrerar traditionell cellulosaindustri och tillverkning av nya bioprodukter.

Ilkka Hämälä, som just anslöt sig till styrelsen, förklarade att Metsä-koncernens verksamhet baseras i stor del på hållbarhet.

- Vi producerar 16 procent av Finlands förnybara energiprodukt i Äänekoski bioteknikfabrik. Överskott utnyttjas till nästan 100 procent, underströk Hämälä.

Enligt honom används mer än 90 procent av fabrikens överskott som råmaterial eller inom energiproduktionen.

Hämälä betonade också om att Metsä Gruppens stolthet, Äänekoski bioproduktanläggning kommer att bibehålla dess hållbarhet ifråga om användning av skogsprodukter.

- Finlands skogsbruksresurser fortsätter att växa trots växande användning av trä. Vi vet alltid varifrån trämaterialet kommer ifrån. Vi skapar ny skog istället för den avverkade skogen. Det är därför som vi pratar om återställande.

Bra skogsförvaltning bidrar också till att hålla skogen frisk och bra. I sin produktion använder Metsä Group inhemskt trä och plantor.

- Vi tar hand om naturvärden och aktivt utvecklar den naturliga skogsförvaltningen av kommersiella skogar, lovade Hämälä.

Bioproduktanläggningen kommer att öka exporten, tror Hämälä. Skogsindustrin är Finlands största exportsektor. Efterfrågan på kartong och fibrer växer på alla marknader. De viktigaste marknaderna för massa är Europa och Asien. Efterfrågan på massa växer speciellt starkt i Kina, sade Hämälä.

Metsä-koncernens exportmotor stärks med andra ord av Äänekoski´s bioproduktanläggning, som är den största investeringen inom skogsindustrin i Europa.

Värdet på investeringen ligger på 1,2 miljarder euro. Den årliga massaproduktionen är idag 1,3 miljoner ton. Anläggningen tillverkar också nya bioprodukter som biobränslen, textilfibrer och biokompositer.

- Ett unikt bioekonomiskt ekosystem utvecklas i industriområdet Äänekoski. Startfasen har också gått bättre än förväntat, säger Hämälä.

- Samarbete i industriella ekosystem och sektorsövergripande nätverk kommer att öka konkurrenskraften och innovationen, tror Hämälä.

- Tillsammans med de gamla affärsmodellerna finns det nya som är naturliga att utveckla i den befintliga storskaliga industrin, underströk Hämälä.

- Framtiden tillhör skogsindustrin istället för solnedgången som många befarar, var ett meddelande från Metsä-koncernens nya chef.

- Förnybara material, som träråvaror, genererar verkligen välmående framtidsutsikter. Byggandet med träd spelar här också en viktig roll när det gäller att mildra klimatförändringen, sade Hämälä.

Enligt Hämälä kompletterar nya produkter befintliga produktsortiment. De omfattar till exempel förnybar energi och biokemiska ämnen. Att kombinera träfiber med andra material är också en lovande framtidsverksamhet.

Äänekoski bioteknikanläggning har under årets första kvartal ökat användningen av fibervirke i Finland med cirka 4,5 miljoner kubikmeter.

- Vårt mål är att köpa ytterligare träprodukter från bioteknikfabriken, framför allt från Metsä Groups delägare, berättade Hämälä.

Träet som används av bioproduktfabriken köps från Finland. Det mesta kommer från en radie av 100-150 kilometer, men effekten återspeglas över hela landet.

Ilkka Hämälä hänvisade till ett viktigt nyckeltal. Omkring 700 000 finländare äger en skog.

Värdet på privat skogsbruk är cirka 40 miljarder euro. Privata skogar producerar årligen 1,5 miljarder euro för skogsägare.

- Bättre skogsförvaltning innebär att tillväxten av finska skogar kan påskyndas ytterligare, konstaterade Hämälä.

- Skogsägare är i regel numera urbaniserade, utbildningsnivån stiger och med elektroniska tjänster faller tröskeln för att förvalta en egen skogsfastighet.

VD:n Ilkka Hämälä var dock inte beredd att berätta konkret om koncernens framtidplaner, exempelvis om eventuella andra generations bioproduktanläggningar eller -teknik.

- Vår planering omfattar de närmaste två åren, men naturligvis räknar vi med att det sker betydande förändringar under perioden mellan 2020 och 2050 även inom vårt företag, sade Hämälä med ett leende som man kan tyda på många olika sätt. Ungefär som hos Mona Lisa i Leonardo di Vincis berömda målning.

Markku Björkman

Annons

Annons