Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, apr, 23 2019
Senaste Nytt

Skogsindustrin bättre rustad för en konjunkturnedgång

Publicerad av
Simon Matthis - 04 jun 2018

Enligt en ny analys av Danske Bank kommer den svenska skogssektorn att gå in i ett nytt skede när den enorma prisutvecklingen klingar av. När vändningen väl kommer är bedömningen att industrin landar på en högre nivå – och att det blir betydligt mindre svängningar på marknaden.

– Vi har pratat länge om att skogsindustrin har stora möjligheter att producera nya produkter och nu ser vi att det händer. Efterfrågan på hållbara och förnyelsebara material från skogen ökar snabbt, inte minst i form av nya flerfamiljshus i trä och investeringar i skogsbaserade bränslen. Det kommer att dämpa effekterna av en vändning, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, i ett pressmeddelande.

Danske Bank ser framförallt tre områden där trä spelar en allt viktigare roll: övergången från plastförpackningar till papper, traditionell diesel som ersätts med skogsdiesel och inom byggindustrin där stål och betong får lämna plats för träprodukter.

Fortfarande är trä- och massamarknaden urstark. Massapriset passerar snart 1 200 USD per ton – en nivå som inte ens optimisterna trodde var möjlig. Trävarupriserna har stigit i 28 månader och nya prishöjningar är redan intecknade för det tredje kvartalet. För sågverken innebär det den längsta uppgångsfasen på över 40 år.

– För skogsägarna är högkonjunkturen självklart mycket välkommen. Alla de stora marknaderna som USA, Kina, Europa och Nordafrika går bra för tillfället vilket är helt unikt, berättar Johan Freij.

Sett över hela landet har priset på massaved ökat med 20-30 procent sedan maj 2017. De mellansvenska priserna som tidigare legat betydligt lägre befinner sig nu på samma nivåer som gäller i de norra delarna av Sverige.

– Det är bara att erkänna att vi inte kunde förutspå de oerhört snabba prisförändringarna de senaste månaderna. Sådana här perioder varar inte för evigt och vårt råd är att avverka så att man får glädje av de goda priserna. Det finns ingen anledning att tveka med att slutavverka och gallra i sina bestånd, säger Johan Freij.

Annons