Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Skogsindustrierna positiva till infrastrukturplanen – med reservationer

Publicerad av
Simon Matthis - 05 jun 2018

I regeringens nationella plan för infrastrukturinvesteringar för 2018–2029 finns flera av de åtgärder som branschföreningen Skogsindustrierna efterfrågat med. Samtidigt oroas Skogsindustrierna över brister i planen.

Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för transportslagsövergripande infrastrukturinvesteringar för åren 2018 till 2029. Riksdagen har tidigare fastslagit ramarna om 622 miljarder kronor samt ytterligare 90 miljarder i avgifter och medfinansiering. Planen omfattar underhåll, drift och nyinvesteringar för väg, järnväg, cykel och sjö.

- Flera viktiga satsningar finns med, som införandet av vägnät för 74 tons lastbilar, en ny näringslivspott för järnvägsinvesteringar och åtgärder för att möjliggöra tyngre och längre tåg. Jag välkomnar också fler investeringar inom sjöfarten, åtgärder för lågtrafikerade banor, pott för trimnings- och miljöåtgärder och intensifierad dialog om infrastrukturens internationella kopplingar med grannländer, säger Karolina Boholm, Transportdirektör på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Samtidigt finns en del frågor i planen som oroar skogsindustrin. Utvecklingen av transportsystemet med införandet av 74 tons bilar, på ett vägnät kallat BK4, kommer att ta mycket lång tid. Skogsindustrierna vill att hela det statliga vägnätet görs tillgängligt för 74 tons lastbilar inom planperioden.

– I slutet av planperioden, år 2029, kommer BK4-vägnätet endast omfatta knappt hälften av vägnätet. Det är långt ifrån tillräckligt. Den svenska regeringen bör ta intryck av Finland där hela vägnätet i princip öppnades vid införandet 2013, säger Karolina Boholm.

En annan fråga som oroar Skogsindustrierna är det försummade underhållet av vägar och järnvägar.

- Den beslutade planen kommer inte att leverera en infrastruktur i toppskick till 2029. Snarare kommer den leda till en växande underhållsskuld för vägar, där det lågtrafikerade vägnätet är särskilt utsatt. För järnväg kommer planen endast leda till att situationen för järnvägen inte försämras, enligt Trafikverkets utsago, säger Karolina Boholm.

Fler av de nya åtgärder som regeringen tillför planen, och som inte fanns med i Trafikverkets förslag, har en byggstart sent under planperioden. Det innebär att majoriteten av åtgärderna inte kommer att slutföras till 2029.

- Jag ser en överhängande risk att många projekt kommer startas utan att fullföljas.

Annons

Annons