Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Infraröd strålning kortar torkprocessen vid papperstillverkning

Bild: Rise
Bild: Rise
Publicerad av
Simon Matthis - 07 jun 2018

En ny avhandling visar att IR-teknik kan användas för att uppnå högre torkhastighet och för att studera torkbeteendet hos individuella fibrer. Det skriver Rise i ett pressmeddelande.

Torkprocessen står för en betydande del av den energi som används i pappersmaskinen.  

Forskaren Aron Tysén har i sin avhandling, Through air drying – Thermographic studies of drying rates, drying non-uniformity and infrared assisted drying, undersökt parametrar relaterade till torkningshastighet och ojämnhet vid genomblåsningstorkning. Mätningarna visade att luftflödet genom proverna varierade med ytvikt och massatyp, där barrvedsmassor uppvisade mycket högre permeabilitet än lövvedsmassor. Vid låga ytvikter, relevanta för tissue, sågs ingen koppling mellan mängd genomströmmad luft och torkhastigheten.

– Eftersom luften är processens medium för energitransport betyder det att vi har stött på någon form av flaskhals för hur snabbt vi kan torka med rumstempererad luft. Jag kunde sedan komma förbi flaskhalsen genom att addera energi via infraröd strålning och på så vis uppnå högre torkhastigheter, säger Aron i pressmeddelandet.

Enligt Aron skulle IR-teknik även kunna användas för att karaktärisera torkningsprocessen med de flesta pappersprodukterna. Inom ramen för doktorsarbetet han utvecklat en termografisk metod som gör det möjligt att bestämma spatialt lokala torktider med hög upplösning.

Nu går Aron Tysén in i en ny roll på RISE som Senior Research Associate men med fortsatt fokus på processvariabilitet.

Aron Tysén försvarade sin avhandling den 22 maj vid Karlstad universitet.

Annons

Annons