Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 20 2019
Senaste Nytt

Mer fokus på ”blöta hänsynskrävande biotoper” för Sveaskog

Foto: Sveaskog
Foto: Sveaskog
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jun 2018

Sveaskog har genomfört en hänsynsinventeringen där målet är att Sveaskogs skogsbruk i 99 fall av hundra inte ska ha stor miljöpåverkan. Resultatet visar att Sveaskog ligger bra till på de flesta faktorer som ingår i inventeringen. Ett förbättringsområde finns och det är blöta hänsynskrävande biotoper vilket vi nu kommer att arbeta fokuserat för att förbättra.

- När det gäller de blöta hänsynskrävande biotoper är det viktigt att påpeka att det rör sig om avgränsningsfrågor, säger Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman som håller i hänsynsinventeringen, i ett pressmeddelande.

– Vi är duktiga på att upptäcka och ta hänsyn till dessa typer av miljöer, dvs sumpskogar, källor och surdråg. Vad det handlar om är att avgränsningen av dessa fuktiga biotoper inte alltid är tillräcklig.

Liksom tidigare år har inventerare från Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag besökt nästan 300 slumpvist utvalda hyggen från år 2016. Förutom att göra en allmän bedömning och beskrivning av avverkningarna har de digitaliserat alla lämnade ytor, kulturmiljöer och körskador.

Annons

Annons