Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

MoRe: För hård basning kan sänka rivstyrkan

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 13 jun 2018

Basning av flis är nödvändig vid kontinuerlig kokning och används även ofta vid batchkokning. MoRe upptäckte i ett kundprojekt ett samband mellan lägre rivstyrka och för hård basning.

Detta föranledde utvecklingen av Pekkala-apparaten, en pilotanläggning som utvecklades av den MoRe-anställda Christer Pekkala. Orsaken till sambandet var att för hård basning i kombination med högt tryck mot botten i basningsfickan kunde orsaka brottanvisningar på fibernivå.

Om flisen basas för hårt blir flispelaren i basningsfickan för varm vilket medför att flisen blir för kompakt och mjuk. Om å andra sidan basningen är för svag påverkas koket negativt eftersom flisen fortfarande kan innehålla luft och därmed inte sjunker i kokaren.

Enligt MoRe gäller det att optimera basningen för att efterföljande impregnering och körbarhet i kokaren ska bli bra samt att inga brottanvisningar på fibernivå sker.  

Genom att variera trycket på flispelaren och basningsångan i Pekkala-apparaten kan olika basningsbetingelser simuleras.

Annons

Annons