Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

AkzoNobel Specialty Chemicals bygger demoanläggning i Stenungsund

Annika Karlsson, Egbert Henstra, Rolf Edvinsson, Hendrik van Dam, Joppe Smit och Bob van der Leek från AkzoNobel Specialty Chemicals tar det första spadtaget för en demonstrationsanläggning i Stenungsund.
Annika Karlsson, Egbert Henstra, Rolf Edvinsson, Hendrik van Dam, Joppe Smit och Bob van der Leek från AkzoNobel Specialty Chemicals tar det första spadtaget för en demonstrationsanläggning i Stenungsund.
Publicerad av
Simon Matthis - 14 jun 2018

AkzoNobel Specialty Chemicals tog häromdagen första spadtaget för en demonstrationsanläggning för revolutionerande och mer hållbar teknologi för att producera etylenaminer och dess derivat från etylenoxid. Demonstrationsanläggningen kommer att ligga i Stenungsund och är nästa steg mot kommersialisering av den patenterade teknologin.

Parallellt med byggnationen av anläggingen har företaget redan börjat se över alternativen för en världsomspännande tillverkningsanläggning.

Den nya teknologin sägs avsevärt kunna minska råmaterialkonsumtionen och förbättra kostnad och miljöprestanda jämfört med befintliga processer. Flexibiliteten i teknologin kommer att möjliggöra en selektiv produktion av ett brett utbud av slutprodukter, vilket möjliggör för företaget att utvidga sitt aminproduktserbjudande.

– Demonstrationsanläggningen är ett viktigt steg för att ytterligare mogna den nya teknologin och syftar till att bevisa att tekniken uppfyller förväntningarna vad gäller prestation på en industriell nivå, säger Hendrik van Dam, innovationsprojektledare för AkzoNobel Specialty Chemicals etylenaminverksamhet, i ett pressmeddelande.

Utbudet av etylenaminer som kommer ut ur den nya teknologiplattformen innefattar dietylentriamin (DETA) och trietylentetramin (TETA), vilka är viktiga byggstenar i ett antal tillväxtapplikationer, såsom epoxihärdning, smörjoljetillsatser och oljefältskemikalier.

AkzoNobel Specialty Chemicals är ledande inom ethylenaminindustrin. Med två produktionsanläggningar - en i Stenungsund, Sverige och en i Ningbo, Kina – servar företaget kunder inom bland annat agrokemi samt kunder som producerar hygien- och pappersprodukter.

Annons