Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, dec, 14 2018
Senaste Nytt

Ris och ros till nya direktivet från Svebio  

Foto: Kjell Andersson
Foto: Kjell Andersson
Publicerad av
Simon Matthis - 18 jun 2018

 – Ökade ambitioner totalt för förnybar energi i EU är bra och ett klokt regelverk för hållbarhet för fasta biobränslen. Men samtidigt införs ytterligare restriktioner för biodrivmedel från odlade grödor som gör det svårt att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Vi ger både ris och ros till det direktiv som ska styra utvecklingen i Europa under 2020-talet. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till det nya Förnybartdirektiv som förhandlats fram i EU.

 

– Resultatet av politiken på transportområdet blir onödigt stora koldioxidutsläpp. Det är illa både för klimatet, för Europeisk industriutveckling och för försörjningstryggheten. EU missar att använda befintlig jordbruksmark i träda för att ersätta vårt stora beroende av importerad fossil bensin och diesel. Man missar därmed också att ge ökad sysselsättning och inkomster på landsbygden i EU. Den europeiska så kallade miljörörelsen får ta en stor del av skulden för att det blivit så illa och för ökade klimatutsläpp mot vad det annars hade blivit.

 

– Det nya regelverket med hållbarhetskriterier för fasta biobränslen är däremot bra. Det system som införs skapar garantier för att de bränslen som används i värmeverk, elproduktion och industrier är hållbart producerade. Det blir möjligt att använda de kontrollsystem som finns i befintlig lagstiftning och man avstår från att införa omfattande administrativt krångel. Det är en stor framgång för bioenergibranschen som lagt ner stort arbete på att få ett bra regelverk.

Annons