Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

 MoRe på Zelcheming-mässan

Foto: MoRe
Foto: MoRe
Publicerad av
Simon Matthis - 19 jun 2018

Zellcheming-Expo i Frankfurt pågår från den 26 till den 28 juni och arrangeras i år för 113 gången. Parallellt med mässan hålls ett Cellulose Symposium 27 och 28 juni på vilket Tove Samuelsson, licentiand hos MoRe Research, kommer att hålla föredrag om starka högutbytesmassor till förpackningar.

ZELLCHEMING-Expo är troligen en av världens äldsta nu ännu existerande mässor för skogsindustrin. Den arrangeras sedan några år i Frankfurt och lockar årligen ca 2 000 besökare och har i år ungefär 150 utställare. Förutom mässdelen arrangeras parallellt med mässan varje år ett symposium med talare från akademi och företag. Cellulose Symposium börjar efter lunch den 27 juni och pågår hela 28 juni.

Tove Samuelsson presenterar den 28 juli under rubriken ”Development of strong and water resistance packaging materials from high yield pulps – fundamental aspects” sitt pågående licentiatarbete. Arbetet syftar till att med hjälp av ligninet i högutbytesmassor utveckla förpackningspapper baserade på dessa och med tillräckligt höga styrkeegenskaper. Det sker genom att utnyttja teknik för pressning under hög temperatur. På sikt kan det öppna möjligheter för exempelvis tidningspappersmaskiner att producera starka förpackningspapper.

Annons