Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, mar, 23 2019
Senaste Nytt

Domsjö Fabriker lanserar ny cellulosaprodukt

Foto: Domsjö Fabriker
Foto: Domsjö Fabriker
Publicerad av
Simon Matthis - 20 jun 2018

​Efter ett gediget utvecklingsarbete är nu Domsjö Fabrikers nya cellulosaprodukt klar för marknaden. Domsjö Cellulose Ultra är en renare cellulosaprodukt som kan användas i höga kvalitetssegment. Det skriver Domsjö Fabriker i ett pressmeddelande.

Utvecklingen av Ultra har pågått under 1,5 år. Utvecklingen har letts av marknadsavdelningen tillsammans med utvecklingsavdelningen och i mycket nära samarbete med en utländsk kund.

– Under utvecklingstiden har vi haft förmånen att kunna leverera Ultra till en av våra kunder. Det har varit till stor nytta för oss i utvecklingen av cellulosans egenskaper, säger VD Lars Winter.

Det största användningsområdet för den nya produkten är i korvskinnsproduktion (så kallad Casings). Kraven är mycket höga och fördelen med Ultra är att den kan användas utan inblandning från andra produkter vilket annars är vanligt.

– Ultra är en mer förädlad produkt med högre halt av cellulosa. I framtiden ser vi att den även kommer att kunna användas inom andra produktsegment. Den har ett högre marknadsvärde som kompenserar för den ökade tillverkningskostnaden, fortsätter Lars Winter.

Under det första året räknar Domsjö Fabriker med att sälja knappt 10 000 ton men förhoppningen är att andelen Ultra kommer att öka. Den totala cellulosaproduktionen uppgår idag till drygt 200 000 ton per år.  

Annons