Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

De forskar på vattentåligt papper

Publicerad av
Simon Matthis - 20 jun 2018

Dagens fiberbaserade material är känsliga för fukt och de är inte alltid så praktiska att använda. Framgångsrik forsning vid Mittuniversitetet visar att det går att producera papper som tål fukt, en egenskap som skulle ge det många konkurrensfördelar. 

Gunilla Pettersson och Sven Norgren forskar inom högutbytesmassateknologi vid Mittuniversitetet. De har genomfört en förstudie i samarbete med Bertil Carlsson från Biogas i Mellannorrland och Jonas Strandberg från MittSverige Vatten & Avfall, med målet att förbättra kompostpåsen, som många av oss använder hemma i köket, och hitta nya användningsområden för papper.

– Vi har utvecklat vårt pappersmaterial i labbskala vid MoRe Research laboratorium i Örnsköldsvik. Resultaten visar bl.a. ett papper som tål fukt bättre än tidigare pappersprodukter säger Sven Norgren.

Målet var att tillverka ett våtstarkt fiberbaserat material med så liten tillsats av kemikalier som möjligt, där råvaran utgörs av massa från svensk skog. I första hand gran. Det framtagna materialet ska vara konkurrenskraftigt med de matavfallspåsar som finns på marknaden idag men tillverkade med högre resurseffektivitet och mer hållbart ut miljösynpunkt.

– Vi utvecklar ett helt nytt pappersmaterial med extremt hög resurseffektivitet, Vi använder naturligt förkommande lignin i vedfibrer för att på industriell skala tillverka vattentåligt och starkt papper så att mer än 95 procent av råvaran kommer till direkt nytta. De nya egenskaperna tillåter nya användningsområden för papperet, till exempel i förpackningar som ska tåla väta,  säger Gunilla Pettersson.