Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Utbyggda massafabriken Östrand i drift

Foto: Torbjörn Bergkvist/SCA
Foto: Torbjörn Bergkvist/SCA
Publicerad av
Simon Matthis - 25 jun 2018

Produktionen i den utbyggda massafabriken Östrand startade planenligt under midsommarhelgen, uppger SCA i ett pressmeddelande. Projektet har genomförts inom budget och tidplan enligt bolaget.

SCA beslutade 2015 att investera i ökad produktionskapacitet vid Östrands massafabrik, från 430 000 ton till cirka 900 000 ton blekt långfibrig sulfatmassa. Efter ett förlängt underhållsstopp, som inleddes i april i år, är den utbyggda massafabriken nu i drift.

 Produktionskapaciteten i den utbyggda massafabriken väntas öka successivt under 2018 och 2019. År 2020 beräknas därför bli det första året med full produktion motsvarande 900 000 ton.

  - Drygt 1000 dagar efter projektstart den 28 augusti 2015, är den nya fabriken i drift, efter goda insatser från alla inblandade i att hålla beslutad tidplan, säger projektdirektör Ingela Ekebro. Nu fokuserar vi på att trimma in fabriken för att snabbt nå full produktion och en hög produktkvalitet.

 - Vi slutför nu en av de största och viktigaste industriinvesteringarna i Sverige, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef.