Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

Testbädden LignoCity får tillskott på 20 miljoner

Bild: Rise
Bild: Rise
Publicerad av
Simon Matthis - 25 jun 2018

Testbädden LignoCity i Bäckhammar, Kristinehamn har varit till stor nytta när RISE tillsammans med partners visat hur lignin kan användas för att producera såväl bioplast och bränslen som kolfiber för lättviksapplikationer och energilagring. Nu startas ett nytt projekt som ska vidareutveckla LignoCity och hjälpa startups och små och medelstora företag att utveckla nya klimatsmarta lösningar med ligninet som bas. Målet är enligt Rise att bidra till nya företagsetableringar i Värmland och att ge Sverige ett internationellt försprång inom bioekonomi.

Enligt Rise är LignoCity den enda anläggning i världen som kan producera skräddarsydda ligninkvaliteter i tillräckligt stora kvantiteter för uppskalning.

”Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity” kallas det treåriga projektet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med tio miljoner. Projektet har en total budget på 20 miljoner.