Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

I MultiBio blir brukens avfall biovätgas, bioplast och fiskfoder

Foto: Paper Province
Foto: Paper Province
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jun 2018

Miljötjänster från ett multifunktionellt bioraffinaderi (MultiBio) heter ett nytt Vinnovafinansierat forskningsprojekt som går ut på att ta fram förnybara produkter från brukens processvatten – biovätgas, bioplast och hållbart fiskfoder.

  – Det blir lönande för både bruken och miljön, säger Karin Willquist, senior forskare på RISE och ledare för det nya projektet, till klustret Paper Province som också deltar i projektet.

I MultiBio samarbetar aktörer från hela värdekedjan. Målet är att skapa förutsättningar för att få ut de nya produkterna på marknaden.

- Det hör inte till vanligheterna att massa- och pappersbruk, miljöföretag, entreprenörer, fiskodlare och spetsforskare samarbetar kring ett problem på det här sättet. Den samlade kompetenser skapar förutsättningarna för att nå riktigt intressanta resultat, säger Karin Willquist till Paper Province.

MultiBio är en vidareutveckling som bygger på två tidigare forskningsprojekt finansierade av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.