Mötesplatsen för dig inom pappers- och massabranschen, feb, 19 2019
Senaste Nytt

9 av 10 riksdagskandidater vill värma bostäder med svensk skog

Publicerad av
Simon Matthis - 29 jun 2018

Mer än 9 av 10 riksdagskandidater vill ersätta el och olja med restprodukter från svensk skog för att värma bostäder. Dessutom tycker 3 av 4 att det finns utrymme att öka skogsavverkningen. Det visar en enkätundersökning som bioenergiföretaget Scandbio gjort.

 

– Det finns en outnyttjad potential i att använda restprodukter från skogen. Eftersom förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen är det positivt att det finns ett brett stöd bland svenska politiker för att låta skogen bidra till mer hållbar energi, säger Scandbios vd Peter Granborn, i ett pressmeddelande.

 

Bioenergiföretaget Scandbio har gjort en enkät bland 532 riksdagskandidater på valbar plats om hur de vill att bostäder ska värmas upp. Totalt 93 procent, det vill säga mer än 9 av 10, vill att restprodukter från svensk skog användas för att ersätta el och olja.

 

– Att använda restprodukter från skogs- och träindustrin ger verklig miljönytta, det är att utnyttja jordens resurser och ekosystem på ett hållbart sätt. Scandbio gör träpellets av restprodukter från svensk skog. Det är en långsiktigt hållbar energilösning, säger Scandbios vd Peter Granborn.

 

I dag avverkas 75 procent av svensk skogs årliga tillväxt. I enkäten fick politikerna också svara på om de anser att det finns utrymme att öka uttaget av svensk skogsråvara i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen. Totalt 75 procent tycker det.